Warm en veilig schoolklimaat voor alle kinderen, ouders en leerkrachten

 

 • Het welbevinden van elk kind staat voorop
 • Warme en persoonlijke contacten
 • Goede samenwerking met de ouders
 • Gemakkelijk aanspreekbaar
 • Hier mag je jezelf zijn
 • Iedereen wordt gezien

Wij streven naar een respectvolle omgang

 

 • Positieve omgang met elkaar
 • Rekening houden met de eigenheid van ieders persoonlijkheid
 • Geweldloze communicatie
 • Beleefd en eerlijk zijn 

De ontwikkeling van de hele persoon: hoofd, hart en handen

 

 • Hoofd staat voor de kennis die we bijbrengen in de lessen
 • Hart staat voor emoties, vertrouwen, sociale vaardigheden, …
 • Handen staan voor het uitvoeren, in de praktijk toepassen, bewegend leren, …
 • Werken vanuit ons leerplan Zin in Leren! Zin in Leven!
 • Een school waar proberen leren is

De school biedt zorg op maat

 

 • Alles begint bij een brede basiszorg die doorheen de schoolloopbaan vorm krijgt
 • Via gesprekken tussen klasleerkrachten, zorgcoördinator en ouders wordt een aanpak op maat verder uitgewerkt

We zetten in op een gedifferentieerde aanpak waarbij de focus ligt op het leerproces

 

 • Inspelen op interesses
 • Veel extra ondersteuning in de klas
 • Online leerplatform Snappet vanaf het 2e leerjaar: leren op eigen niveau

 

Taalkansen benutten we op elk moment van de dag

 

 • Taaldiversiteit is een meerwaarde
 • Interactief en breed taalaanbod in elke klas
7