Digitaal Klaslokaal

De laatste jaren heeft onze school grote stappen voorwaarts gezet op digitaal vlak. Naast digitale schoolborden hebben we ook geïnvesteerd in iPads en werken we met Snappet!

Leerachterstand aanpakken met adaptieve leeromgeving

 

Snappet

Vanaf het 2de leerjaar tot en met 6de leerjaar beschikt iedere leerling over een persoonlijke tablet om met Snappet te werken

Snappet is het grootste digitale onderwijsplatform van Nederland en daarnaast in meer dan 10 andere landen actief waaronder België. Het daagt elk kind uit om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de leerkracht is Snappet het navigatiesysteem dat hen ontzorgt. Het biedt inzicht, handelingsperspectief en tijd en ruimte om nog meer leerkracht te zijn.

Connected learning

Snappet verbindt alle betrokkenen in het onderwijs en stelt hen in staat om elk kind optimaal te ondersteunen en te volgen. Leerkrachten worden optimaal ondersteund, ouders kunnen hun kinderen verantwoord helpen met leren en het schoolmanagement krijgt meer inzicht om gericht beleid te maken. Door deze verbinding en het adaptieve lesmateriaal kunnen leerlingen de kernvakken sneller en op een hoger niveau eigen maken. Snappet heeft de ambitie om de ingezette verandering in het onderwijs te versnellen.

Wij maken persoonlijk en verbonden onderwijs in het klaslokaal daadwerkelijk mogelijk en realiseren daarmee een sterke verbetering van het leerresultaat. We noemen dit: Connected Learning.

Er valt veel te winnen!

  • Tijdwinst voor leerling en leerkracht
  • Inzicht & overzicht voor leerling en leerkracht
  • Bewezen hogere leerresultaten voor leerlingen van alle niveaus

iPads

Ook beschikt onze school over een 30-tal iPads die in iedere klas ingezet kunnen worden.

De iPad staat niet centraal, maar is geïntegreerd in de les. De iPad is een hulpmiddel, geen gadget. Dat komt omdat de school vertrokken is vanuit een pedagogische visie: hoe kunnen tablets een meerwaarde bieden in de klas