Schoolinformatie

Beste ouder,

Welkom in De Startbaan!

Het schoolreglement kan u hier downloaden als pdf.

Algemene schoolinformatie kan u hier downloaden als pdf.

Infobrochure onderwijsregelgeving kan u hier downloaden als pdf.

Informatie rond respect op onze school kan u hier downloaden als pdf.

Krachtlijnen van het Eigen Opvoedingsproject (EOP) kan u hier downloaden als pdf.

Stappenplan aanpak luizen kan u hier downloaden als pdf.