6de leerjaar


Welkom!
Dit is het zesde leerjaar van juf Kristien Dictus.

Jullie zijn nu de grootsten van de school! Als dit schooljaar achter de rug is, zullen jullie de grote overstap maken naar het middelbaar.

In onze klas is een gezellig leeshoekje, met een uitgebreid aanbod aan boeken: strips, ontspannende boeken, informatieve lectuur…
Elke morgen mogen jullie een kwartiertje lezen. Op deze manier beginnen we rustig aan de dag. En zo zal je op het einde van het schooljaar heel wat boeken gelezen hebben!

Als je in het zesde leerjaar zit, hoef je niet meer in de rij te staan. Jullie zijn dan de oudsten van de school en jullie krijgen de verantwoordelijkheid om alleen naar de klas te gaan.

Wat zeker heel speciaal is dit schooljaar is de voorbereiding naar het secundair onderwijs. We zullen stap voor stap ontdekken welke keuze voor jou de beste is. Hierbij worden ook de ouders betrokken. We zullen meerdere scholen in de omgeving bezoeken om zo een beeld te krijgen van het middelbaar en de school zelf.

Aangezien jullie binnenkort de overstap naar het middelbaar maken, is leren leren zeer belangrijk. Jullie zullen leren plannen, leren hoe je voor elk vak moet studeren, leren hoe je je boekentas maakt…

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen jullie ook schriftelijk huiswerk. Dit heeft meerdere functies. Jullie herhalen hiermee de leerstof van die dag. Maar ook jullie ouders kunnen zo zien waarmee we bezig zijn. Als ik de dag erna jullie huiswerk nakijk, zal ik bovendien ook merken of je de leerstof snapt of als je nog extra hulp nodig hebt.

Bij W.O. leren we onder andere over de draaiing van de aarde, opzoeken in de atlas, de geschiedenis (wonen, transport en milieu), de houtcyclus… op het einde van het schooljaar staat er ook een lesje seksuele opvoeding gepland.

We maken ook enkele leuke leeruitstappen, zoals een bezoekje aan het museum van Maaseik en we nemen een kijkje in een frisdrankenbedrijf in Nederland.

We sluiten het schooljaar af met een mooie proclamatie.

Tot ziens in het zesde leerjaar !

Juf Kristien