6de leerjaar

Welkom!
Dit is het zesde leerjaar van juf Sofie Stienaers.

Jullie zijn nu de grootsten van de school! Als dit schooljaar achter de rug is, zullen jullie de grote overstap maken naar het middelbaar.

In onze klas is een gezellig leeshoekje, met een uitgebreid aanbod aan boeken: strips, ontspannende boeken, informatieve lectuur…
Elke morgen mogen jullie een kwartiertje lezen. Op deze manier beginnen we rustig aan de dag. En zo zal je op het einde van het schooljaar heel wat boeken gelezen hebben!

Als oudsten van de school hebben jullie ook een voorbeeldfunctie en wordt er verwacht dat jullie de jongste kinderen van de school op weg helpen. Daarom worden jullie gedurende dit schooljaar peter / meter van een leerling uit het eerste leerjaar. Het is de bedoeling dat deze eerstejaars bij jullie terecht kunnen als ze een probleem hebben. Samen zullen jullie ook heel wat activiteiten doen. Zo leren de kinderen van het eerste leerjaar op een leuke manier de schoolafspraken kennen, maar ook bijvoorbeeld de werking van de iPad.

Wat zeker heel speciaal is dit schooljaar is de voorbereiding naar het secundair onderwijs. We zullen stap voor stap ontdekken welke keuze voor jou de beste is. Hierbij worden ook de ouders betrokken. We zullen meerdere scholen in de omgeving bezoeken om zo een beeld te krijgen van het middelbaar en de school zelf.

Aangezien jullie binnenkort de overstap naar het middelbaar maken, is leren leren zeer belangrijk. Jullie zullen leren plannen, leren hoe je voor elk vak moet studeren, leren hoe je je boekentas maakt… Daarom werken we o.a. ongeveer 3 dagen per week aan contractwerk in de klas. Hier werken we aan deze vaardigheden. Je leert zelf om je dagplanning af te werken binnen de voorziene tijd. Als je goed doorwerkt, is er ruimte voor enkele leuke magopdrachten.

Op maandag, dinsdag en donderdag krijgen jullie ook schriftelijk huiswerk. Dit heeft meerdere functies. Jullie herhalen hiermee de leerstof van die dag. Maar ook jullie ouders kunnen zo zien waarmee we bezig zijn. Als ik de dag erna jullie huiswerk nakijk, zal ik bovendien ook merken of je de leerstof snapt of als je nog extra hulp nodig hebt.

Bij W.O. leren we onder andere over de draaiing van de aarde, het bestuur van België, opzoeken in de atlas, de geschiedenis (wonen, transport en milieu), de houtcyclus, gezondheid, verkeer… Dit schooljaar staat er ook een lesje seksuele opvoeding gepland. Ook zal er voldoende aandacht besteed worden aan I.C.T. en techniek.

We maken ook enkele leuke leeruitstappen, zoals een bezoekje aan het museum van Maaseik en we nemen een kijkje in een frisdrankenbedrijf in Nederland.

We sluiten het schooljaar af met een mooie proclamatie.

Tot ziens in het zesde leerjaar!

Juf Sofie