Organisatie

Wie organiseert het onderwijs?

Niet het ‘Ministerie van Onderwijs’, zoals veel mensen nog steeds denken!
Binnen de Vlaamse overheid is het Ministerie van Onderwijs en Vorming verantwoordelijk voor nagenoeg alle aspecten van het onderwijsbeleid.

Maar dit betekent niet dat dit departement, of de Vlaamse minister van Onderwijs, ook scholen opricht.

In België, en dus ook in Vlaanderen, is er vrijheid van onderwijs. Dit principe is in de Belgische grondwet opgenomen. Het betekent dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon scholen mag oprichten en onderwijs mag verstrekken volgens eigen inzichten, zonder enige binding met de overheid. Centraal in de organisatie van het Vlaams onderwijs staat dan ook het begrip schoolbestuur (of inrichtende macht).

Een schoolbestuur organiseert het onderwijs en is er verantwoordelijk voor.