Vervanging directeur

Beste ouders

Zoals jullie waarschijnlijk reeds vernomen hebben, zal onze directeur Danny Pass vanaf 1 januari 2020 op pensioen gaan.

Totdat er een nieuwe directeur is, worden juf Sharon Rudolph en juf Kristien Dictus aangesteld als waarnemende directeurs.

Juf Sharon zal de organisatie van het kleuteronderwijs op haar nemen. Juf Kristien is verantwoordelijk voor het lager onderwijs.

Ze zullen beiden halftijds hun taak als klasjuf blijven uitoefenen. De betrokkenen zullen deels vervangen worden door ervaren juffen uit ons team zijnde juf Hanne Gorssen in K2B en juf Jessica Spikic in L6.

We proberen ervoor te zorgen dat jullie tijdens de schooluren steeds bij iemand terecht kunnen met vragen of zorgen.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30 – 9.20 uur Juf Kristien Juf Sharon + Juf Kristien Juf Kristien Juf Kristien Juf Sharon + Juf Kristien
9.20 – 10.10 uur Juf Kristien Juf Sharon Juf Kristien Juf Kristien Juf Sharon
10.30 – 12.10 uur Meester Maurice beschikbaar Juf Sharon U kan terecht bij onze secretaresse U kan terecht bij onze secretaresse Juf Sharon
13.10 – 15.10 uur Juf Sharon Juf Kristien Juf Kristien Juf Sharon

Het schoolbestuur en het schoolteam willen directeur Danny Pass van harte te bedanken voor zijn jarenlange inzet en gedrevenheid voor de Vrije Basisschool De Startbaan Lanklaar. We wensen hem een aangenaam en gelukkig pensioen toe.

In 2020 hopen we op een fijne, verdere samenwerking met jullie!

 

Fijne feestdagen!

Schoolteam Vrije Basisschool De Startbaan Lanklaar